Företaget Butik El-install. Om oss Kontakta
logga-stjaerna.gif

Miljöpolicy Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på att alla medarbetare skall utföra sina uppdrag enligt de anvisningar som finns i SS-EN ISO 9001.

 

Alla som arbetar  på Elbyrån skall:

 

•   Ha god kännedom om och tillämpa gällande bygglagstiftning som berör vår verksamhet.

•   Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för 

     respektive projekt.

•   Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet.

•   Följa de lagar, föreskrifter, förordningar m.m som gäller.

•   Ge ett gott intryck och inge förtroende.

•   Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner.

•   Utforma våra handlingar så att de ger kunden bra förutsättningar att utföra sitt arbete på ett riktigt sätt.

•   Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterförning som metod att åstadkomma förbättringar av våra

     rutiner, mallar och referensdokument.

 

 

Tranemo 2006-12-23

Elbyrån Centrum AB

Stefan Järnhester, VD

Elbyrån Centrum AB,  Brogatan 12,   514 33 Tranemo  Tel. 0325-70149