Företaget Butik El-install. Om oss Kontakta
logga-stjaerna.gif

Miljöpolicy Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

 

Vår miljöpolicy utgår från en helhetssyn: en ökad respekt och ödmjukhet för de lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som gäller inom miljöområdet är en förutsättning för en positiv utveckling.

Vid inköp av produkter och varor ska vi prioritera miljömärkta produkter och leverantörer som har en bra miljöpolicy.

 

Vi ska sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av förbrukningsmaterial genom att bl.a. skicka dokumentationer, fakturor, offerter, o.d elektroniskt – framför att göra utskrifter som skickas med e-post. Vi ska prioritera produkter som säker energiförbrukningen för såväl datautrustning som övrig energikrävande apparater som används i vår verksamhet.

Vi ska planera våra resor för att försöka hålla ner bränsleförbrukningen .

Vi ska göra personalen medveten om våra miljö- och hälsofrågor.

 

Alla som arbetar på Elbyrån ska:

 

•    Ha god kännedom och tillämpa gällande miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

•    Arbeta med att förebygga och minska Elbyrån:s egen miljöbelastning.

•    Engagera alla anställda i miljöfrågor, genom utbildning och fortlöpande dialog.

•    Följa de lagar, föreskrifter, förordningar m.m. som gäller och önskemål från våra kunder.

•    Tillsammans med medarbetarna skapa ett aktivt miljöarbete som öppet kommuniceras till kunder m.m

•    Ständigt förbättra och minimera negativ påverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget hållbart sätt.

•    Följa de direktiv som Tranemo kommun har om källsortering osv.

 

 

Tranemo 2006-12-23

Elbyrån Centrum AB

Stefan Järnhester, VD

Elbyrån Centrum AB,  Brogatan 12,   514 33 Tranemo  Tel. 0325-70149