Utför alla slags installationer åt kommuner och landsting.

Åt företag kan vi erbjuda arbeten såsom utökningar, ombyggnader, nybyggnader, underhåll, reparationer, felsökningar maskininkopplingar, belysning m.m.

Arbetar ihop med flertalet byggföretag vid renoveringar, nybyggnader, totalentreprenad och försäkringsskador.


Foto: Mats Lind


Tillbaka